מידע כללי - תאריל שעה וכו.png

האירוע היה בסימן חנוכה עם הדלקת נרות ומופע מיוחד של הזמרת קרן פלס

."למען עמותת "שמחה לילד

.האירוע היה סביב שולחנות עם קבלת פנים וכיבוד